นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และนายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง และ เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดในงาน International Exibition for Young Inventors (IEY1-2017) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดใหม่ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๖ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐

โดยมีครูอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ ผู้ฝึกซ้อม