ด.ช.ก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์ นักเรียนชั้นป. 6/1 ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน  ระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  25 เม.ย.- 3พ.ค. 2560  ณ เมืองโบโกว์  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย