เด็กหญิงแพรววิภาวา เที่ยงธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ "การประกวดบรรยายธรรม" เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีครูสันธิฌา ศิริวงษ์ และครูสุนันทนา เอี้ยนมี เป็นผู้ฝึกซ้อม นายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และ นางสาวชลิตตา เชื้อนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เป็นผู้สนับสนุน