การแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.1 - ป.3
1 ด.ช.รพีวิชช์ ชัชวงศ์วาลย์ เหรียญทอง
2 ด.ช.ภูปกรณ์ ใสแย้ม เหรียญเงิน
3 ด.ญ.นวพร โรจนโพธิ์ เหรียญทอง
4 ด.ญ.ภัทรดา มหัทธนานุภาพ เหรียญทอง
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.1 - ป.3
4 ด.ญ.นวพร โรจนโพธิ์ เหรียญเงิน
7 ด.ญ.ระรินตา เอี่ยมเอก เหรียญเงิน
8 ด.ช.รพีวิชช์ ชัชวงศ์วาลย์ เหรียญทอง
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.4 - ป.6
10 ด.ช.เตชัส เวียงวีระ เหรียญทอง

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก