โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยได้รับรางวัล การแข่งขันในงาน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561" ณ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับ 16 เหรียญทอง  8 เหรียญเงิน  8 เหรียญทองแดง  และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม  ลายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

ผลการแข่งขัน