โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 37 รายการ และเหรียญรางวัลต่างๆหลากหลายกิจกรรม ตามรายละเอียดต่อไปนี้  คลิก