โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันท่างวิชาการ ของบริษัท ท๊อป เทสท์ เซ็เตอร์ จำกัด ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดังนี้