ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัตน์  นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภททีม

และเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล ในการแข่งคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 ( PMWC 2018 ) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน