แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง และ เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง ที่ได้รับ Special Award จากประเทศฮ่องกง

ชื่อชุดผลงาน "ชุดการเขียนลายรดน้ำแบบ STEM หรรษา"

ในงาน International Exibition for Young Inventors (IEY1-2017) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดใหม่
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น