ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 2017 World Mathematical Olympiad
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 113 คนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย