นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
The 12TH World Cup of World Mathematical Olympiad ( 12TH WMO ) ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัญประชาชนจีน ในวันที่
11-15 สิงหาคม 2560