โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ต.ธงชัย อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 : 032-425-595, 032-426-379   : 032-402-820

 : watdon@petburi.go.thwatdon@outlook.co.th     : https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย-428537670990605/