ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
  • 22 สิงหาคม 2018 at 21:00
  • 183
  • 0

           ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพชรบุรี แจ้งเตือนเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองเพชรบุรี  ในการนี้โรงเรียนขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด   โดยจะแจ้งผ่านเพจFaceBook , หน้าเว็บไซต์   ของทางโรงเรียนและผ่านทาง ครูประจำชั้น  ทั้งนี้ขอให้นักเรียนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง มาโรงเรียนให้แจ้งลาที่ครูประจำชั้น